Événements

 
Insektefrëndlech Gaardegestaltung: Wëllblummewiss

Natur- & Geopark Mëllerdall

Samedi 01 Avril 2023, 13:00 - 17:00
Zesumme mat iech séie mir eng Wëllblummewiss un a ginn iech Tipps fir eng naturno Gaardegestaltung vun deeër d’Insekte richteg profitéiere kënnen.
1.4.
Beefort
13:00-17:00
10 €
matbréngen: fest Schong
LU DE
__________
Insect-friendly garden design: wildflower meadow
Together we will sow a wildflower meadow. In addition, we will give tips on nature-friendly garden design from which insects can really benefit.
1.4.
Beaufort
13:00-17:00
10 €
bring: sturdy shoes
LU GER

blummewiss.jpg


 
Lieu  :
Natur- & Geopark Mëllerdall
8, rue de l'Auberge LU-6315 Beaufort
 

Share this post /Partager

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Retour