Annuaire alternatif Almina.lu

entspanungswellen

Entspanungswellen – Evelyne Weis-Weber

Relaxologue pédagogique à approche globale et inclusive
Cabinet de pédagogie curative consultation et accompagnement

en sophro-relaxation et relaxation médicale, hypnose clinique et créative, développement personnel, entraînement mental, méditation de pleine conscience et méditation guidée, soutien et accompagnement pour grossesse, deuil, handicap et maladie
Heelpädagogesch Praxis fir Berodung a Begleedung
Ganzheetlech Berodung a Begleedung
Sophro-Relaxatioun a medizinesch Entspanungstechniken, kreativ a klinesch Hypnos, Perséinlechkeetsentwécklung,
Mentaltraining, Achtsamkeetsmeditatioun a geféiert Meditatiounen,
Ënnerstëtzung a Begleedung während Schwangerschaft, Trauer, Behënnerung a Krankheet

Beschreibung

Entspanungswellen – Evelyne Weis-Weber

Sous-titre en allemand
Heelpädagogesch Praxis fir Berodung a Begleedung

Ganzheetlech Berodung a Begleedung
Sophro-Relaxatioun a medizinesch Entspanungstechniken, kreativ a klinesch Hypnos, Perséinlechkeetsentwécklung,
Mentaltraining, Achtsamkeetsmeditatioun a geféiert Meditatiounen,

Beschreiwung

Entspanungswellen – Evelyne Weis-Weber

Sous-titre en luxembourgeois
Heelpädagogesch Praxis fir Berodung a Begleedung

Ganzheetlech Berodung a Begleedung
Sophro-Relaxatioun a medizinesch Entspanungstechniken, kreativ a klinesch Hypnos, Perséinlechkeetsentwécklung,
Mentaltraining, Achtsamkeetsmeditatioun a geféiert Meditatiounen,
Ënnerstëtzung a Begleedung während Schwangerschaft, Trauer, Behënnerung a Krankheet

Description

Entspanungswellen – Evelyne Weis-Weber

Sous-titre en anglais
Heelpädagogesch Praxis fir Berodung a Begleedung

Ganzheetlech Berodung a Begleedung
Sophro-Relaxatioun a medizinesch Entspanungstechniken, kreativ a klinesch Hypnos, Perséinlechkeetsentwécklung,
Mentaltraining, Achtsamkeetsmeditatioun a geféiert Meditatiounen,

Description

Entspanungswellen – Evelyne Weis-Weber

Sous-titre en français
Relaxologue pédagogique à approche globale et inclusive

Cabinet de pédagogie curative consultation et accompagnement

en sophro-relaxation et relaxation médicale, hypnose clinique et créative, développement personnel, entraînement mental, méditation de pleine conscience et méditation guidée, soutien et accompagnement pour grossesse, deuil, handicap et maladie

Tag

Entspanungswellen – Evelyne Weis-Weber

Location

Entspanungswellen – Evelyne Weis-Weber

Evelyne Weis-Weber, 28, Cité Simminger, 5975 Itzig, Luxembourg