Veranstaltungen

 
Kinosowend Eng Äerd"

Dienstag 09 November 2021, 19:00
//// LU /////
ENG ÄERD
All Wandel geet mat engem éischte klenge Schrëtt un, komm mer maachen dësen zesummen!
E film vum Tom Alesch koproduzéiert mam Centre National de l’Audiovisuel an mam CELL – the Transition Hub. Dauer vum Film: 85 Min.
De Film ass ob lëtzebuergesch mat franséischen an engleschen Ënnertitel. D’Sprooch vun den Diskussiounsronne gëtt de Participanten ugepasst.
No der Projektioun stinn zwee Protagonisten aus dem Film zur Verfügung fir en Echange mam Public: den Luis Santiago vum CELL an den Marcel Barros vun Repair Café Lëtzebuerg.
Projektioun vum Film Eng Äerd ass organiséiert vun de Gemenge Conter a Sandweiler, dem Syndikat SIAS an Zesummenaarbecht mam CELL – the Transition hub.
Mat der Ënnerstëtzung vum Ministère fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung an der Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte
//// FR /////
ENG ÄERD
« Tout changement commence par un petit pas, ensemble faisons le nôtre! »
Un film de Tom Alesch coproduit par le Centre National de l’Audiovisuel et CELL – the Transition Hub. Durée du film: 85 min.
Film en VO LU sous-titre FR et EN.
Langue de la soirée en fonction des participants.
No der Projektioun stinn zwee Protagonisten aus dem Film zur Verfügung fir en Echange mam Public: Luis Santiago vum CELL an den Marcel Barros vun Repair Café Lëtzebuerg
La projection sera suivie d’un échange avec deux protaonistes du film: Luis Santiago de CELL et Marcel Barros de Repair Café Lëtzebuerg.
La projection du film Eng Äerd est organisée par les Communes de Contern et Sandweiler, le syndicat SIAS en coopération avec CELL – the Transition hub.
avec le soutien du Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement
durable et de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte
//// EN /////
ENG ÄERD
Every change starts with a small step, together let’s make it ours!
Movie by Tom Alesch and coproduced by the National Audiovisual Centre and CELL – the Transition Hub. Film duration: 85 min.
The movie is in Luxembourgish with French and English subtitles. The discussions will be conducted in a language most convenient for the participants.
The screening will be followed by a live exchange with two protagonists of the movie: Luis Santiago from CELL and Marcel Barros from Repair Café Lëtzebuerg.
The screening of the movie Eng Äerd is organised by the municipalities of Contern and Sandweiler, the syndicate SIAS, in collaboration with CELL – the Transition hub.
With the support of the Ministry of the Environment, Climate and Sustainable Development and the Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte
 

eng-aerd.jpg
Contact:

Web : https://contern.lu


 
Ort  :
Centre culturel An Henkes
1, rue de Luxembourg LU-5314 Contern
 

Share this post /Partager

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Zurück