Raum der Stille

Raum der Stille

Raum der Stille

Solange
11/07/2024    
19:00 – 20:00
Ôpen
12, route d’Echternach, Junglinster, 6114 (Lu)
  • divers
  • partage
  • séance

Une heure pour se poser et prendre du temps.

Une heure pour se consacrer à la lecture et l’écoute des textes positifs, beaux et spirituels.

Une heure pour recharger ses batteries.

Tout le monde est bienvenu et peut proposer son propre texte dans la langue de son choix. Jeudi 11 juillet 19h-20h Chez Ôpen, 12 route d’Echternach L-6114 Junglinster

————

One hour to calm down and to take time.

One hour to read and listen to positive, spiritual and beautiful texts.

One hour to reload the batteries.

Everybody is welcome and can offer one’s text in one’s wished language. Thursday 11 July 7-8pm At Ôpen, 12 route d’Echternach L-6114 Junglinster

————

Eng Stonn fir sech ze erhuelen a fir sech Zeit fier sech selwer ze hun…

Eng Stonn fir sech positiv, spirituell and schein Texter unzeheiren an ze liesen.

Eng Stonn fer seng Batterië rëm opzelueden.

Jiddereen ass wëllkomm an kann een Text an senger gewënschter Sproch virschloen. Donneschdeg den 11. Juli 19h-20h Bäim Ôpen 12 route d’Echtenach L-6114 Jonglënster


Organisateur et/ou animateur: Solange
Contact :
Ôpen 12, route d’Echternach, Junglinster, 6114 (Lu)